BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Jest zwyczajem, że w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o poranku rodzina gromadzi się przy wspólnym stole, aby spożyć śniadanie wielkanocne.
Głowa rodziny zapala świecę (paschał rodzinny) umiesz­czonq na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. Mt 6,31ab.32b-33

Wysłuchajmy słów Ewangelii według Świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszcz­cie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedli­wość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Życzenia wielkanocne

Głowa rodziny mówi:

Niech radość i pokój, jakie płyną z usłyszanej wiadomości o zmartwychwstaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, będą także naszym udziałem. Bądźmy w dzisiejszym świecie świadkami Tego, który jest Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana.

Ogarnijmy myślą i sercem naszych bliskich, przy­jaciół, świat cały i wołajmy wspólnie w tej modli­twie, której nauczył nas Pan Jezus.

Wszyscy: Ojcze nasz…

Modlitwa przed posiłkiem

Głowa rodziny mówi:

Na znak wzajemnej życzliwości i miłości, jedno­czącej nas przy wspólnym stole, podzielimy się jajkiem, które jest symbolem nowego życia.

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim króle­stwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Modlitwa po posiłku

Głowa rodziny mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschal­ną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swo­im miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i kró­luje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.