Informacja dotycząca stosowania masek ochronnych z Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Przypominam, że od dnia 16 kwietnia br., na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzony został obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży albo maseczki.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia br. zmieniającym ww. rozporządzenie z dnia 10 kwietnia br., z obowiązku zakrywania twarzy i nosa zwolnieni zostali m.in. duchowni sprawujący kult religijny (w tym czynności lub obrzędy religijne) podczas jego sprawowania. Zwolnienie to dotyczy jedynie duchownych, a nie innych wiernych uczestniczących w czynnościach lub obrzędach religijnych oraz, że dotyczy ono wyłącznie czasu sprawowania kultu religijnego.

W innych sytuacjach, w miejscach ogólnodostępnych, np. podczas przebywania w kościele, na terenie przykościelnym, w zakrystii, w kancelarii parafialnej, duchowni są zobowiązani, aby zakryć usta i nos, zgodnie z zasadami ogólnymi. Chodzi o zasady dotyczące także innych osób – nie tylko duchownych.

Reasumując, duchowni są zwolnieni z obowiązku zakrywania twarzy podczas sprawowania kultu religijnego.

W sytuacjach wykonywania czynności służbowych w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, m.in. w budynkach przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego (o których mowa w rozporządzeniu), są zwolnieni wówczas, gdy nie mają bezpośredniego kontaktu z interesantami.

Z wyrazami szacunku
Ks. dr hab. Robert Kantor – kanclerz kurii diecezjalnej w Tarnowie

Wobec powyższego zarządzenia od dziś to jest od czwartku 16 kwietnia każdy uczestnik Mszy Św. w kościele parafialnym w Łukowicy powinien być w masce ochronnej!!!