INFORMACJA Z DNIA 15.05.2020 DOTYCZĄCA ILOŚCI WIERNYCH NA MSZY ŚW. W KOŚCIELE PARAFIALNYM I W KAPLICACH DOJAZDOWYCH W PARAFII ŁUKOWICA

Od najbliższej niedzieli /17.05.20/ zgodnie z nowymi przepisami państwowymi we Mszy Św.  może uczestniczyć następująca ilość wiernych:

W kościele parafialnym w Łukowicy – 115 osób w nawie głównej (łącznie z chórem) oraz 50 osób w dolnym kościele.
W kaplicy w Świdniku – 40 osób w kaplicy oraz 15 w dolnej kaplicy
W kaplicy w Roztoce – 15 osób

Przypominamy również, że w każdą niedzielę, w uroczystości
i święta oraz w środy przed Nowenną wchodząc do kościoła parafialnego /górnego oraz dolnego/ lub kaplicy zabieramy zalaminowany „bloczek” który będzie informacją czy jest wolne miejsce w kościele. „Bloczki” do dolnego kościoła będą umieszczone przy wejściu do dolnej kaplicy.

Jeśli nie będzie już „bloczków” przed drzwiami wejściowymi nie możemy wejść do kościoła lub kaplicy!

„Bloczki” zabieramy po jednym na jedną osobę a nie jeden na Rodzinę kilku osobową która razem uczestniczy we Mszy Św.

Wychodząc z kościoła oddajemy „bloczki”, które następnie zostaną poddane dezynfekcji.