INFORMACJA Z DNIA 17.10.2020 DOTYCZĄCA ILOŚCI WIERNYCH NA MSZY ŚW. W KOŚCIELE PARAFIALNYM I W KAPLICACH DOJAZDOWYCH W PARAFII ŁUKOWICA

Od najbliższej niedzieli /18.10.2020/ zgodnie z najnowszymi przepisami państwowymi oraz dekretem Ks. Biskupa Ordynariusza we Mszy Św. może uczestniczyć następująca ilość wiernych:

W kościele parafialnym w Łukowicy – 155 osób
w nawie głównej (łącznie z chórem) oraz 70 osób w dolnym kościele.

W kaplicy w Świdniku – 50 osób w kaplicy oraz 20
w dolnej kaplicy.

W kaplicy w Roztoce – 20 osób.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH WSKAZAŃ!