Apel Wojewody Małopolskiego do wiernych

Szanowni Państwo,


wobec tego wszystkiego, z czym wspólnie przyszło nam się mierzyć, zwracam się ze szczególnym apelem. Być może bardziej niż kiedykolwiek potrzeba dziś solidarności i życzliwości. Potrzeba ludzi, którzy gotowi są do wielkich czynów. Nie ma większego poświęcenia niż ofiarna służba potrzebującym. Nie ma większego bohaterstwa niż dawanie siebie innym.
Epidemia nie zwalnia. Stawia przed nami kolejne ograniczenia i kolejne wyzwania. Zaangażowane podmioty i służby robią wszystko, aby bezpiecznie przeprowadzić Małopolskę przez epidemię. Dlatego sukcesywnie zwiększana jest baza łóżek dla pacjentów z COVID-19. Aby zabezpieczyć jak największą liczbę chorych, w Małopolsce powstaną szpitale tymczasowe. Nie szczędzimy sił i środków, aby ta walka zakończyła się sukcesem.
Właśnie uruchomiona została rekrutacja do tych placówek. Zachęcamy do współpracy personel medyczny i wolontariuszy posiadających uprawnienia medyczne bądź inne, istotne z punktu widzenia skompletowania zespołu szpitali tymczasowych oraz innych placówek ochrony zdrowia zajmujących się leczeniem COVID-19.
Częścią tego zespołu będą lekarze, pielęgniarki, ratownicy i opiekunowie medyczni, salowe, pracownicy obsługi technicznej i technicy elektroradiologii. Ale potrzebni są też ludzie „dobrej woli” – przedstawiciele służb mundurowych, studenci, harcerze i wolontariusze, którzy mają podstawowe kompetencje w zakresie pomocy medycznej.
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą włączyć się w ten wielki małopolski projekt, jakim jest uruchomienie szpitali tymczasowych. Wszelkie niezbędne informacje dla wszystkich zainteresowanych są na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (muw.pl). Można je też uzyskać poprzez infolinię (numer telefonu 12 210 22 19).
Głęboko wierzę, że ten apel spotka się z pozytywnym odzewem. Zawsze w trudnych chwilach zwyciężało poczucie solidarności. Zwracam się o ten akt dobrej woli do wszystkich, którzy mogą współtworzyć drużynę małopolskich szpitali tymczasowych. Jak mówił Jan Paweł II, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Z góry dziękuję wszystkim, którzy właśnie w poczuciu solidarności i odpowiedzialności zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami i kompetencjami -którzy zechcą podzielić się sobą i swoim sercem.
Apeluję jednocześnie o to, aby zachowywali Państwo wszelkie środki ostrożności i wychodzili z domów tylko w niezbędnych celach.

Łukasz Kmita
Wojewoda Małopolski