WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEDZIELI PALMOWEJ 2021

W związku z nowymi przepisami państwowymi i kościelnymi, które wchodzą w życie z dniem 27 marca informujemy co następuje:

Od najbliższej niedzieli palmowej zgodnie z najnowszymi przepisami państwowymi we Mszy Św. i nabożeństwach może uczestniczyć następująca ilość wiernych:

W kościele parafialnym w Łukowicy — 70 osób w nawie głównej (łącznie z chórem) oraz 25 osób w dolnym kościele.

Z tej racji, że w kaplicach dojazdowych, według przeliczeń mogła by brać w Mszy Św. bardzo mała grupa osób wobec tego Msze Św. z kaplic dojazdowych zostaną przeniesione do Kościoła parafialnego i odbędą się w tych godzinach co w kaplicach.

Msze Św. w kościele parafialnym w niedzielę palmową: o godz.: 6.30; 7.45; 9.00; 11.00; 13.30; 14.45; 16.00.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym tylko w kościele parafialnym o godz. 13.30; 14.45; 16.00. Bardzo prosimy, aby do kościoła wchodzić dopiero po zakończonym wcześniej nabożeństwie.

W niedzielę palmową nie będzie kalwaryjskiej Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym i kaplicach. Poświęcenie palm na wszystkich Mszach Św. Po Mszy o godz. 11.00 konkurs palm.