Obrzęd błogosławieństwa domu

Obrzęd błogosławieństwa domu – plik do drukuPobierz Obrzęd błogosławieństwa:Na początku zapalamy świecę. Prowadzący modlitwę mówi:P. Światło Chrystusa.W. Bogu niech będą dzięki.Potem wszyscy wykonują znak krzyża, mówiąc:W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.W tym miejscu warto zaśpiewać wspólnie jedną z tradycyjnych kolęd, np. Dzisiaj w Betlejem.P. Panie Jezu …

PRZY WIGILIJNYM STOLE

Na odświętnie przygotowanym wigilijnym stole układamy Pismo święte, świecę oraz opłatki. W odpowiedniej porze cała rodzina gromadzi przy tym stole. Wigilijną wieczerzę należy rozpocząć od modlitwy rodzinnej. Modlitwę można poprowadzić według następującego wzoru: 1. Domownicy na rozpoczęcie śpiewają kolędę: Gdy się Chrystus rodzi. 2. Po odśpiewaniu kolędy jedno z dzieci …

JAK OBCHODZIĆ WIELKI CZWARTEK I WIELKI PIĄTEK W KOŚCIELE DOMOWYM? [FILMY, MATERIAŁY PDF I NA URZĄDZENIA MOBILNE]

W Wielki Czwartek Kościół gromadzi się na Mszę Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z Apostołami. Wspominamy ustanowienie Eucharystii, czyli Mszy św. oraz Komunii św., której tak bardzo nam w tym czasie pandemii brakuje. Jezus ustanowił również kapłaństwo i zostawił nam w geście obmycia nóg przykazanie braterskiej miłości.