PRZY WIGILIJNYM STOLE

Na odświętnie przygotowanym wigilijnym stole układamy Pismo święte, świecę oraz opłatki. W odpowiedniej porze cała rodzina gromadzi przy tym stole. Wigilijną wieczerzę należy rozpocząć od modlitwy rodzinnej. Modlitwę można poprowadzić według następującego wzoru: 1. Domownicy na rozpoczęcie śpiewają kolędę: Gdy się Chrystus rodzi. 2. Po odśpiewaniu kolędy jedno z dzieci …