Kaplice dojazdowe

Kaplica Matki Bożej Bolesnej w Świdniku

Kaplica dojazdowa Parafii Łukowica znajdująca się w Świdniku jest pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej.

Kamień węgielny pod budowę kaplicy w Świdniku poświęcił 22 czerwca 1983 papież Jan Paweł II.

W ołtarzu głównym znajduje się duży krzyż z figurą Jezusa Ukrzyżowanego. Poniżej zawieszono obraz Matki Bożej Bolesnej oraz wizerunek Jezusa Miłosiernego.

Kaplica pw św. Jana Pawła II w Roztoce

Kaplica dojazdowa Parafii Łukowica znajdująca się w Roztoce, pod wezwaniem świętego Jana Pawła II.

Uroczystość poświęcenia Kaplicy odbyła się 10 września 2017 roku. Poświęcenia dokonał biskup Stanisław Salaterski.

W ołtarzu głównym znajduje się duży obrać Jana Pawła II oraz figury Jezusa i Matki Bożej.