Kościół św Andrzeja Apostoła

Oficjalne źródła podają, że świątynia została wzniesiona w latach 1673-1697. Jednak prace konserwatorskie potwierdziły przypuszczenia, że kościół mógł być wzniesiony na przełomie XV i XVI wieku.

Kościół św. Andrzeja w Łukowicy posiada wyraźne cechy stylu barokowego. Wzniesiono go według zasad konstrukcji zrębowej, oszalowany i pokryty blachą. Posiada jedną nawę, zakończoną węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Po bokach dobudowano zakrystię i kaplicę boczną. Nad całością góruje czworoboczna, zwężająca się ku górze wieża, zwieńczona barokowym hełmem.

Wnętrze przykrywają pozorne sklepienia kolebkowe, ozdobione polichromią z XIX wieku. Wyróżnia się zwłaszcza przedstawienie Trójcy Świętej koronującej Najświętszą Marię Pannę. W innych miejscach na sklepieniu i ścianach znajdują się pozostałości starszych malowideł.

Wewnętrzne wyposażenie świątyni można zobaczyć na filmie powyżej.

Kościół Św. Andrzeja Apostoła można zwiedzać z przewodnikiem od 1 lipca do 30 września 2021 roku:
– czwartek, piątek i sobota od 9.00 – 18.00
– niedziela od godz. 12.00 – 17.00